مناقصه عملیات حفاری شمع

مناقصه بنیاد بتن خوزستان

با حضور مدیر عامل محترم شرکت بنیاد بتن خوزستان

مدیریت محترم حراست شرکت بنیاد بتن ایران

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.