تقدیر مشاور محترم ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از شرکت بنیاد بتن خوزستان

پنجمین دوره جایزه  ملی تعالی و پیشرفت 

  پنجمین دوره جایزه  ملی تعالی و پیشرفت 

  • مورخ سیزدهم مرداد ماه سال 1400 ، پس از اعلام نتایج نهایی ارزیابی پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت ، طی نامه ای از سوی مشاور محترم ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیرکل امور مجامع و شرکت ها، به جهت انتخاب شرکت بنیاد بتن خوزستان بعنوان واحد برتر در حوزه اثربخشی فرآیند تعالی سازمانی و همچنین دریافت رتبه تقدیرنامه دو ستاره ، تقدیرگردید. در ادامه ایشان اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت تداوم در مسیر این فرآیند و همکاری هرچه بیشتر با دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت و لزوم مشارکت موثر در ششمین دوره جایزه را متذکر گردیدند. 
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.