بنیاد بتن خوزستان نماد توسعه و عمران🥇

بنیاد بتن خوزستان نماد توسعه و عمران🥇

جلسه مشترک *، مدیرعامل بنیاد بتن خوزستان؛مدیر کل و معاونین بنیاد مسکن خوزستان با مدیر کل و معاونین شرکت گاز خوزستان

در این جلسه در خصوص گاز سوز کردن کارخانه آسفالت و اعتبارات حفاری تبادل نظر شد

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.