بازدید مدیران ارشد بنیادی از پروژه عظیم آزادراه ماهشهر قطعه 2

دیر عامل محترم شرکت بنیاد بتن خوزستان جناب آقای مهندس گلناری# مدیران ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جناب آقای مهندس دین‌پرور و جناب آقای مهندس احدپور و‌جناب مهندس باقر پور بهمراهی مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان جناب آقای مهندس جنتی و سایر مدیران بنیادی جهت نظارت از روند پروژه عظیم #آزادراه کنارگذر ماهشهر# با حضور مدیران ارشد کارفرما و‌ مهندسین مشاور# بنیاد بتن خوزستان نماد توسعه و عمران بزرگترین واحد تولیدی مصالح با چندین کارخانه در سطح استان - بتن با عیار های مختلف - جدول -بلوک -تیرچه و خرپای صنعتی - مش - آسفالت - مصالح سنگی رامهرمز - آجر قالب بزرگ دزفول https://wa.me/989103402419 06133921830 به وب سایت ما مراجعه کنید. xgo.ir/ZZZZZZ
دیر عامل محترم شرکت بنیاد بتن خوزستان جناب آقای مهندس گلناری# مدیران ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جناب آقای مهندس دین‌پرور و جناب آقای مهندس احدپور و‌جناب مهندس باقر پور بهمراهی مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان جناب آقای مهندس جنتی و سایر مدیران بنیادی جهت نظارت از روند پروژه عظیم #آزادراه کنارگذر ماهشهر# با حضور مدیران ارشد کارفرما و‌ مهندسین مشاور# بنیاد بتن خوزستان نماد توسعه و عمران بزرگترین واحد تولیدی مصالح با چندین کارخانه در سطح استان – بتن با عیار های مختلف – جدول -بلوک -تیرچه و خرپای صنعتی – مش – آسفالت – مصالح سنگی رامهرمز – آجر قالب بزرگ دزفول https://wa.me/989103402419 06133921830 به وب سایت ما مراجعه کنید. xgo.ir/ZZZZZZ

آزادراه کنارگذر ماهشهر قطعه (2)

مدیر عامل محترم شرکت بنیاد بتن خوزستان جناب آقای مهندس گلناری# مدیران ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جناب آقای مهندس دین‌پرور و جناب آقای مهندس احدپور و‌جناب مهندس باقر پور بهمراهی مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان جناب آقای مهندس جنتی و سایر مدیران بنیادی جهت نظارت از روند پروژه عظیم #آزادراه کنارگذر ماهشهر# با حضور مدیران ارشد کارفرما و‌ مهندسین مشاور# بنیاد بتن خوزستان نماد توسعه و عمران بزرگترین واحد تولیدی مصالح با چندین کارخانه در سطح استان – بتن با عیار های مختلف – جدول -بلوک -تیرچه و خرپای صنعتی – مش – آسفالت – مصالح سنگی رامهرمز – آجر قالب بزرگ دزفول.

دیر عامل محترم شرکت بنیاد بتن خوزستان جناب آقای مهندس گلناری# مدیران ارشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جناب آقای مهندس دین‌پرور و جناب آقای مهندس احدپور و‌جناب مهندس باقر پور بهمراهی مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان جناب آقای مهندس جنتی و سایر مدیران بنیادی جهت نظارت از روند پروژه عظیم #آزادراه کنارگذر ماهشهر# با حضور مدیران ارشد کارفرما و‌ مهندسین مشاور# بنیاد بتن خوزستان نماد توسعه و عمران بزرگترین واحد تولیدی مصالح با چندین کارخانه در سطح استان - بتن با عیار های مختلف - جدول -بلوک -تیرچه و خرپای صنعتی - مش - آسفالت - مصالح سنگی رامهرمز - آجر قالب بزرگ دزفول https://wa.me/989103402419 06133921830 به وب سایت ما مراجعه کنید. xgo.ir/ZZZZZZ

با حضور مدیران ارشد کارفرما
و‌ مهندسین مشاور#
بنیاد بتن خوزستان نماد توسعه و عمران
بزرگترین واحد تولیدی مصالح با چندین کارخانه در سطح استان

  • بتن با عیار های مختلف
  • جدول -بلوک -تیرچه و خرپای صنعتی
  • مش
  • آسفالت
  • مصالح سنگی رامهرمز
  • آجر قالب بزرگ دزفول

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.