جلسه مشترک

جلسه مشترک مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان ، مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن کشور، مدیرعامل بنیاد بتن کشور ، مدیرعامل بنیاد بتن خوزستان و ذیحساب بنیاد مسکن خوزستان در این جلسه موارد مربوط به تسریع در روند امور اجرایی پروژه ها در بندر امام ، مسجدسلیمان و اندیکا مطرح می شود

جلسه مشترک مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن کشور، مدیرعامل بنیاد بتن کشور ، مدیرعامل بنیاد بتن خوزستان، مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان و ذیحساب بنیاد مسکن خوزستان

در این جلسه موارد مربوط به تسریع در روند امور اجرایی پروژه ها در بندر امام ، مسجدسلیمان و اندیکا مطرح شد

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.